e-shop


SexEd: Co tak asi o sexu může říct církev?
Přednáší Lukáš Targosz
Série roku! Sex je naprosto úžasný dar, který Bůh vymyslel, navrhnul a daroval lidstvu pro jeho potěchu a krásu, ve které se cítíme být spojeni na-vzájem nejen tělesně, ale především také duchovně, protože celá sexualita je zároveň snaha se znovu spojit se světem, komunitou, a Bohem. Být sexy je tedy ve skutečnosti o spojení, což vysvětluje, proč někteří nejvíce sexy lidi s nikým nespí. A někteří lidé, kteří sice s někým spí, nejsou vůbec sexy. Jenže, co je sexy? Vyplatí se věrnost? Jak si můžeme vybudovat dlouhotrvající skvělý sexuální život?

V sérii SexEd uslyšíte tyto přednášky:
(1) Sex a squash
(2) 110 metrů překážek
(3) Kultura těla
(4) Love Song
Navíc dvouhodinový bonus Otázky a odpovědi

Přednášky v češtině i v angličtině // All talks also in English

Objednávka:
Cena za jedno CD (MP3): 100 Kč


Moudrost
Přednáší Lukáš Targosz, Simon Cunningam (Anglie), Ken Harrison (Nový Zéland), Ian Jagelman (Austrálie), Randy Boyd (USA)
Moudrost nám pomáhá v rozhodování na křižovatkách života. Přísloví 28,26 říká: Kdo spoléhá na svůj rozum, je hlupák, ale kdo žije moudře, unikne zlému. To docela chápeme, ale jak můžeme žít moudře? To se dozvíte od těchto řečníků:

Lukáš Targosz
je hlavním vedoucím Elementu. Přednášel na téma: Moudrost na dně misky s čočkovou kaší.
Simon Cunningam (Anglie) je vedoucím pastorem Shoreline Church v anglickém Southportu. Přednášel na téma: Počátek moudrosti.
Ken Harrison (Nový Zéland) je pastorem církve Harvest Church v Papakura na Novém Zélandě a vedoucím představitelem Assemblies of God na Novém Zélandu. Přednášel na téma: Sedm sloupů moudrosti.
Ian Jagelman (Austrálie) je také profesorem na Alphacrucis College v Sydney. Dlouhá léta pracoval jako pastor církve CCC Lane Cove. Přednášel na téma: Poznání, porozumění a moudrost.
Randy Boyd (USA) vede organizaci Prepare International, která organizuje vyučování v různých zemích Evropy. Přednášel na téma: Problém s problémy.

Všechny přednášky jsou v češtině i angličtině. První přednáška je navíc také jako video, vše je tedy na DVD. // All talks are in Czech and in English. The first talk is also as a video, all is then saved on DVD.

Objednávka:
Cena za jedno CD (MP3) + DVD: 100 Kč


Extrémní život
Přednáší Lukáš Targosz
Co bys udělal, kdyby sis byl absolutně jistý, že Bůh je s tebou? Odpověď na tuhle otázku nám skutečně může pomoci v každé situaci. Protože, pokud si jsi jistý, že Bůh je s tebou, čeho by ses bál? Je-li Bůh s tebou, proč bys reagoval přehnaně na svou situaci? Jestli jsi úplně jistý, že Bůh je s tebou, proč hrát manipulativní hry, abys dostal to, po čem jsi toužil? Pokud budeš jednat tak, jako by sis byl jistý, že Bůh je s tebou, pak s tebou nezamávají starosti života, a nezamává s tebou ani nenadálý úspěch. Právě díky tomu je Josefův příběh tak významný. Byl vnitřně jistý a silný ať už se mu děly životní tragédie nebo prožíval nenadálý úspěch. Choval se totiž přesně tak, jako by se choval kdokoliv, kdo by si byl jistý, že Bůh je s ním.

V sérii Extrémní život uslyšíte tyto přednášky:
(1) Extrémní bouře
(2) Extrémní úspěch
(3) Extrémní příležitost

Přednášky v češtině i v angličtině // All talks also in English // Včetně PDF poznámek

Objednávka:
Cena za jedno CD (MP3): 100 Kč


V sousedství
Přednáší Lukáš Targosz
Kdybys byl ty Bohem, který je reálný, ale neviditelný, co bys udělal pro to, aby ses dal poznat lidem? Pro náš rozum je nemožné si představit nekonečného Boha, který není spoután časoprostorem. V sérii V sousedství mluvíme o tom, že Bůh se rozhodl se nám dát poznat skrze Ježíše, který se přistěhoval do našeho sousedství. To Slovo se stalo tělem a přišlo žít mezi nás. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy, napsal apoštol Jan (Jan 1,14). Bůh přišel žít mezi nás. Message počátek tohoto verše překládá krásně srozumitelně: Slovo se stalo tělem a krví a přistěhovalo se do sousedství. Co byste udělali vy, kdybyste byli Bo-hem, a chtěli se dát poznat lidem s jejich omezenou zkušeností? Nevím. Ale vím, co udělal Bůh. Rozhodl se přistěhovat do tvého sousedství…

V sérii V sousedství uslyšíte tyto přednášky:
(1) Nový soused
(2) Paradox moci
(3) Abba, tatínek
(4) Bůh má jméno

Přednášky v češtině i v angličtině

Objednávka:
Cena za jedno CD (MP3): 100 Kč


Šťavnatý
Přednáší Dita Targoszová
Bůh nás povolal ke šťavnatému životu, totiž k nesení ovoce Ducha. Náš život má kapacitu rozkvést, když je plně naroubován do Božího života, do jeho Ducha a jeho moci. V této sérii se dozvíte, co to znamená, a jak můžeme mít šťavnatý život.

V sérii Šťavnatý uslyšíte přednášky:
(1) Rozkvetlá hůl
(2) Krása víry
(3) Přemalované housle

Přednášky na tomto CD jsou v češtině i v angličtině. // All talks on this CD are both in Czech and English.

Objednávka:
Cena za jedno CD (MP3): 100 Kč


FamilyFest 2011: Vztahy napříč generacemi
Přednáší Pavel Lisý, Pavel Raus, Jackie White, Paige Allen
FamilyFest je dnes již tradiční akce, kterou vždy v březnu pořádá církev Element za účasti řečníků s odbornými kvalitami a zkušenostmi z práce s rodinami. Letošní téma bylo Vztahy napříč generacemi a našimi řečníky byli:

(1) Pavel Lisý: Proměňováni kulturou okolo nás.
(2) Pavel Raus: Jak ctít rodiče, když s nimi nesouhlasím?
(3) Jackie White: Stvořen k požehnání.
(4) Paige Allen: Úcta v turbulentních časech.

Přednášky na tomto CD jsou v češtině i v angličtině. // All talks on this CD are both in Czech and English.

Objednávka:
Cena za jedno CD (MP3): 100 Kč


Místo pro každého
Přednáší Lukáš Targosz
Mnohé z tradičních znaků křesťanství nejsou ve skutečnosti vůbec v souladu s Biblí. Kultura jako taková není špatná, ale pokud ji povýšíme nad Biblí, nutně se staneme pokryteckými: tedy budeme kázat vodu a pít víno, nebo jinými slovy, budeme se chovat jako rozdělená osoba: ke každému budeme mít jiný přístup podle toho, jestli je tam, či tam ještě není, bez ohledu na to, kde ono „tam“ leží. Náš problém spočívá v tom, že většina našich církví je navržena pro lidi, co do církve už patří. Víme, kam máme jít, co máme dělat, kdy se postavit a kdy se sednout, protože jsme lidé, co patří do církve! A když sem tam chceme pozvat někoho do církve, kdo do ní nepatří, zjistíme, že některým věcem nerozumí. Protože církev je pro lidi, co do církve patří. Gravitační pole každé církve je nasměrováno směrem k těm, co jsou už uvnitř, a pokud si nedáme pozor, začneme tím komunikovat, že křesťanství je pro lidi v církvi, nebo dokonce, že Ježíš přišel pro lidi v církvi. Jedna z nejdůležitějších věcí tedy je se ptát sami sebe, co děláme zbytečně těžkým lidem, kteří se obracejí k Bohu, a tyto věci změnit.

V sérii Místo pro každého uslyšíte tyto přednášky:
(1) Bezbariérový přístup
(2) Miluji svou církev (včetně videa „I love Element“)
(3) Růst naší víry

Objednávka:
Cena za jedno CD (MP3): 100 Kč


Uvíznutý
Přednáší Lukáš Targosz
Myslím si, že máme rádi nový rok proto, že nám to dává pocit, že můžeme začít s čistým štítem, že máme novou šanci začít znovu. Samozřejmě, všichni víme, že chyby opakujeme pořád dokola, a jak stárneme, naše novoroční předsevzetí se stávají pouhým rétorickým cvičením. Na druhou stranu, proč to tak ale je? Pokud je mi známo, nikdo přece do života nevstupuje s cílem si ho co nejvíce pokazit. Přesto je v našem životě spousta hloupých rozhodnutí, jejichž řešení nás připravuje o drahocenný čas, o nejlepší léta našeho života. Právě proto se budeme v této sérii zamýšlet nad tím, jak najít svobodu, pokud jsme uvízli v nějaké hlouposti. John Wayne má totiž pravdu, když řekl: Život je těžký, je ovšem těžší, když jsi hloupý.

V sérii Uvíznutý uslyšíte tyto přednášky:
(1) Hloupost bolí
(2) Padat dopředu

Přednášky v češtině i v angličtině

Objednávka:
Cena za jedno CD (MP3): 100 Kč


Ztrácím své náboženství
Přednáší Lukáš Targosz
Možná nemáš víru, možná je tvá víra zraněná a mizí. Zcela jistě proto můžeš mít oprávněné důvody. Vždyť historie náboženství je poznamenána krví. Ve jménu náboženství bylo uskutečněno prakticky každé zlo, na které si můžeš vzpomenout. Zároveň, trochu divným způsobem, se mnozí z nás na tom sami podílejí. Chceme trochu manipulovat Bohem, abychom dostali, co jsme chtěli. Mnozí z nás, a to i těch, kdo v Boha nevěří, se pokouší Boha naklonit na svou stranu. Modlíme se v problémech. Vytváříme si svá náboženství. Naše opravdová výzva je otázka: Kdo je opravdu Bůh? Existuje skutečně? Můžeme ho poznat? Skutečně zná mé jméno? Skutečně se o mě zajímá? Uprostřed lidské zkušenosti je totiž neobyčejná touha po smyslu: vědět, proč se věci dějí. Díky tomu náboženství nikdy úplně nezmizí. Vždy budou otázky, které nám nedovolí náboženství nechat být. Je to jako pověstná matrixovská střepina v mozku, která ti nedovolí spát, a ty díky ní musíš hledat svého Morphea a cestu ven. Možná však Boha hledáme na nesprávných místech.

V sérii Ztrácím své náboženství uslyšíte tyto přednášky:
(1) Hledáme na nesprávných místech?
(2) Pro všechny případy
(3) Osm přikázání
Na CD najdete také poznámky v PDF.

Objednávka:
Cena za jedno CD (MP3): 100 Kč


Čekárna: Co dělat, zatímco čekáš na Boha?
Přednáší Pavel Lisý, Lukáš Targosz a Dita Targoszová
Říkali jste si někdy, že opravdu nevíte, co máte dělat, když se nic neděje? Všichni jsme takovou situaci mnohokrát zažili. Modlíme se za něco, čekáme na něco, doufáme v něco, ale na první pohled se zdá, že se nic neděje. Zdá se, že na nás zapomněli lidé a možná taky Bůh. Z duše takové situace nesnášíme. Máme rádi, když se věci hýbou kupředu, když vidíme nějaký progres, a štve nás, pokud se zdá, že se nic neděje. Nesnáším čekání jakéhokoliv druhu, nemáme rádi fronty, a snažíme se být rychlí, jak jen to jde. Jenomže, kdykoliv otevřeme něčí příběh, který opravdu významně ovlivnil svět, a nemusí to být jen z Bible, nacházíme tam na první pohled hluché momenty, které však měly svůj velký význam. Vítejte v ČEKÁRNĚ.

V sérii Čekárna uslyšíte tyto přednášky:
(1) Pavel Lisý: Čekání na Boží intervenci
(2) Lukáš Targosz: Čekání na Boží hlas
(3) Dita Targoszová: Čekání na Boží blízkost
Přednášky v češtině i v angličtině

Objednávka:
Cena za jedno CD (MP3): 100 Kč


Mít tak Boha v kapse
Přednáší Přednáší Lukáš Targosz
I když naše cesta víry často začíná nějakou zvláštní událostí, kdy se modlíme a naše touhy či potřeby se vyplní, víra přesto nestojí a stát nemůže na těchto vyslyšených modlitbách. Všichni si samozřejmě přejeme, aby se naše modlitby splnily, a chceme, aby Bůh zasáhl v náš prospěch v případě problémů, kvůli nahodilosti a nepředvídatelnosti života je však víra opřená o vyslyšené modlitby křehká a nestálá. Je to podmíněná víra, která je ve skutečnosti až příliš často ovlivněna tím, co se děje v našem životě. Když se daří, říkáme si, že je to úžasné, co Bůh dělá; ale když se nedaří, říkáme si: „Kde je Bůh?“ Ve svém důsledku je tato podmíněná víra vyjádřením podvědomé touhy Boha ovládat. Chtěli bychom mít svou verzi kapesního Boha, kterého vytáhneme z kapsy kdykoliv se nám to hodí, ale zase ho zandáme, kdykoliv se nám to nehodí. Problém ale je v tom, že kapesní Bůh je na hony vzdálen opravdovému vztahu s Bohem.

V sérii Mít tak Boha v kapse uslyšíte tyto přednášky:
(1) Mít tak Boha v kapse
(2) Dynamický vztah
(3) Dost milosti

Objednávka:
Cena za jedno CD (MP3): 100 Kč


FamilyFest 2010: Jak si získat a udržet lásku
Přednáší Přednáší Lukáš Targosz, Pavel Lisý, Jackie White a Dita Targoszová
Letošní, již pátý ročník oblíbeného FamilyFestu, měl téma trvalé lásky. Zamilovat se je totiž jednoduché, milovat už ne tak docela. K zamilování potřebujeme jedinou věc: pulz. Pokud vám v žilách koluje krev, zamilovat se je jednoduché. Zamilovat se můžete dokonce do zcela nepravděpodobných objektů a lidí. Pro dlouhodobou lásku ovšem potřebujete více než jen pulz a krev v žilách. Potřebujete plán. A o tomto plánu se dozvíte v následujících přednáškách:
(1) Lukáš Targosz: Hollywood v Hradci
(2) Pavel Lisý: Horká láska za všech okolností
(3) Jackie White: Hodně sexu, málo potěšení
(4) Dita Targoszová: Co muži a ženy opravdu

Objednávka:
Cena za jedno CD (MP3): 100 Kč


Kormidlo
Přednáší Přednáší Lukáš Targosz a Tony Ashmore
Každý den slyšíme a říkáme tisíce slov. Některá slova nebo celé výroky se staly legendárními a to buď v pozitivním smyslu, nebo žel v tom negativním. Některá slova, která nám někdo řekl, nás nakopla na celý život kupředu, měla na nás pozitivní vliv, začali jsme si díky nim věřit a něco jsme dokázali; jiná nás ovšem navždy poznamenala tak, že jsme se cítili okradeni, uraženi, poníženi a poraženi. Jak to, že slova mají takovou moc? Už král Šalamoun tvrdil, že V moci jazyka je smrt i život, kdo ho miluje, nají se jeho ovoce. Jenže když něco říkáme, nedokážeme si naplánovat předem vliv a dopad, jaký naše slova budou mít. Pokud nikdy nevíte, které vaše slovo se stane legendárním, pak na každém našem slově velmi záleží. Ježíšův bratr Jakub napsal, že jazyk je malý úd, který ale ovládá celý náš život do stejné míry, jako kormidlo ovládá velkou loď, sirka zapálí les nebo udidlo ovládá koně. Jakub dokonce tvrdí, že pokud dokážeme mít pod kontrolou náš jazyk, naše slova, pak budeme schopni mít pod kontrolou celý svůj život, všechny své závislosti, zlozvyky, neschopnost vycházet s lidmi, skryté hříchy, nezvladatelná pokušení, prostě cokoliv.

V sérii Kormidlo uslyšíte tyto přednášky
(1) Legendární slova
(2) Tady to neděláme
(3) Kdo ti řekl, že jsi nahý?
(4) Láska všemu věří

Vše v češtině i angličtině + poznámky v PDF.

Objednávka:
Cena za jedno CD (MP3): 100 Kč


Dotýkat se nebe, měnit zemi
Přednáší Přednáší Radek Ćmiel, Lukáš Targosz, Phil Long a Miro Tóth
Uctívání je pevnou součástí lidské zkušenosti. Nejen, že každé náboženství je v podstatě postaveno okolo uctívání, ale navíc máme jakousi vnitřní potřebu uctívat dokonce i tehdy, když v Boha nevěříme. Příslušníci mnoha náboženství Boha uctívají, i když se jim nedaří, z jednoho prostého důvodu: ze strachu. Bojí se svých bohů, kteří mají moc je zničit, proto je uctívají, přinášejí jim oběti a dělají různé úkony, aby je uspokojili. Je křesťanské uctívání stejné? Někdy, ale pak se plně míjí s biblickým pojetím uctívání. Pokud Boha chválíš ze strachu, že jinak tě potrestá, pak jsi nikdy neprožil skutečné spojení s Bohem v uctívání.

O uctívání za všech okolností, o naději a o hladu po Bohu se dozvíte v následujících přednáškách:
(1) Radek Ćmiel: Zpívat novou píseň
(2) Lukáš Targosz: Radikální uctívání
(3) Phil Long: Hlad po Bohu
(4) Miro Tóth: Zázrak naděje

Objednávka:
Cena za jedno CD (MP3): 100 Kč


Láska jako způsob života
Přednáší Lukáš Targosz
Slova: „Miluju tě“, mohou změnit náš život, a to ať jsme na straně dávající nebo přijímající, protože nějakým zvláštním způsobem jdou hluboko do našeho nitra, a něčeho se tam dotýkají. To, jak fungujeme jako milující lidé, a koho milujeme, ovlivní zásadně směr našeho života. Jenomže, co je to vlastně láska? Láska je odvážný a praktický čin, který vytváří hodnotu v atmosféře pravdy a vzájemné pozornosti. Ke každé přednášce jsou přiloženy také poznámky ve formátu PDF, navíc také Studijní průvodce s otázkami, všechny přednášky jsou rovněž přiloženy i z anglických setkání Elementu.

Série obsahuje 5 přednášek:
(1) Tak trochu jiný pohled na lásku
(2) Čtyři druhy lásky
(3) Ježíšovo krédo
(4) Přísná láska
(5) Žít spolu
(6) A bit different view on love
(7) Four kinds of love
(8) The Jesus creed
(9) Tough love
(10) Living together.

Objednávka:
Cena za jedno CD (MP3): 100 Kč


Jak roste víra
Přednáší Lukáš Targosz
Pětidílná série Lukáše Targosze, Jak roste víra, se zaměřuje na to, co si Bůh používá k růstu víry v našem životě. Víra je jistota a důvěra, že Bůh má vše pod kontrolou. Jak by tvůj život vypadal, kdybys měl právě takovou víru? A jak můžeme takovou víru získat? Sledujeme-li lidi, kteří ji mají, všimneme si, že v jejich životech jsou jisté shodné znaky. Většinou se jedná o pět věcí v různém pořadí a intenzitě: (1) praktické vyučování, (2) spojení ve vztazích, (3) privátní disciplína, (4) osobní služba, a (5) zásadní okolnosti. Tyto, na první pohled snad až nenápadné věci, si Bůh používá, aby zvětšil naší důvěru v něj a upevnil svůj vztah s námi. Série obsahuje také PDF přehled všech kroků k růstu víry.

Série obsahuje 5 přednášek: 
(1) Praktické vyučování
(2) Spojení ve vztazích
(3) Privátní disciplína
(4) Osobní služba
(5) Zásadní okolnosti.

Objednávka:
Cena za jedno CD (MP3): 100 Kč


Budíček
Přednáší Lukáš Targosz
Stalo se vám někdy, že jste zaspali životní příležitost? Nebo jste zaspali něco méně důležitého, ale přesto významného, jako třeba nějakou schůzku, důležité setkání, akci nebo se vám jen podařilo usnout v opravdu špatný okamžik. Některé takové momenty jsou legrační, ale jiné tragické. Je to paradox, že spánek je sám o sobě požehnáním, ale někdy se stane noční můrou. Spánek má rovněž zákulisní význam, a my si v této třídílné sérii ukážeme na to, jak nás někdy spánek v nesprávný okamžik dovede okrást o životní příležitost. Ale také si povíme, že i když jsme ve svém životě zaspali, stále máme naději, pokud se včas probudíme nebo necháme probudit. Zaspat svůj život je totiž snadné, ale kdo ví? Třeba právě tato série bude pro některé z nás budíčkem. Ke každé přednášce jsou přiloženy poznámky ve formátu PDF, a všechny tři přednášky jsou rovněž přiloženy i z anglických setkání Elementu.

Série obsahuje 3 přednášky: 
1. Padáček
2. Hair Power
3. Životní příležitost

Objednávka:
Cena za jedno CD (MP3): 100 Kč


Život Plus + bonusové přednášky
Přednáší Lukáš Targosz
Kdyby události Ježíšovy smrti na kříži a jeho vzkříšení nebyly pravdivé, pak je naše zvěst marná a my jsme ti nejubožejší ze všech lidí! To řekl apoštol Pavel a má pravdu, naštěstí je poselství Kristova kříže mocné a živé i dnes. Kristův kříž řeší problém hříchu, usmiřuje Boží hněv a skrze Božího Ducha nabízí plusový život plný dobrodružství. Ve dvoudílné sérii ŽIVOT PLUS se Lukáš podívá na otázku kříže pro někoho možná provokativním pohledem. Tyto poselství ovšem přinutily mnohé posluchače studovat znovu ve své Bibli otázku kříže, jeho význam, a Boží pohled na něj.

Kromě toho vám v této edici nabízíme pět bonusových přednášek ze série Jak zvládat své emoce a ze setkání HORIZONTU, které toto téma vhodně doplňují. Ke každé přednášce jsou přiloženy také poznámky ve formátu PDF, obě přednášky Život Plus jsou rovněž přiloženy i z anglických setkání Elementu.

CD obsahuje přednášky:
(1) Mínus je plus
(2) Plusový živo
(3) Jak zvládat emoce, když se cítíš smutný
(4) Nový start: Jonášův příběh
(5) Jak zvládat emoce, když je ti líto minulosti;
(6) Vezměte a jezte: Význam Večeře Páně
(7) Zázrak v dávání.

Objednávka:
Cena za jedno CD (MP3): 100 Kč


Cestovní mapa
Přednáší Lukáš Targosz
Stalo se vám někdy, že jste se ve svém životě na moment zastavili, podívali se okolo sebe a s hrůzou jste zjistili, že jste se ocitli na místě, kam jste nikdy dojít nechtěli, ba dokonce, že možná ani nevíte, kde přesně jste? Jinými slovy, že jste se dočista ztratili? Jak často se náš život podobá tomuto příběhu! Vysníme si cílové stanice našeho života: krásný život, šťastnou rodinu, úspěšnou kariéru, opravdové a chápající přátele, dobrou a srozumitelnou církev, zdravé děti, manželství na celý život, finanční svobodu. Snažíme se na všech těchto oblastech v životě pracovat, a věříme, že když se budeme opravdu moc snažit, dostaneme se do cíle lehce, rychle a bez karambolu. A pak, aniž bychom si to uvědomili, se ztratíme a ocitneme se na místě, které jsme neplánovali, a kam jsme nechtěli. Jak se dostaneme zpět? A jde to vůbec?

V třídílné sérii CESTOVNÍ MAPA se Lukáš podívá na princip cesty, který poprvé zformuloval král Šalamoun a zpopularizoval pastor Andy Stanley, a ukáže, co musíme udělat, abychom se vyhnuli zabloudění; a našli cestu zpět. Kromě toho vám v této edici nabízíme pět bonusových přednášek ze série Elementu Nejlepší otázka života, které toto téma vhodně doplňují. Přednášky série Cestovní mapa jsou rovněž přiloženy i z anglických setkání Elementu.

CD obsahuje přednášky:
(1) Princip cesty
(2) Cílová stanice
(3) Cestovní průvodce
(4) Bonus: Jak se v životě rozhodujeme
(5) Bonus: Život na hraně
(6) Bonus: Zloději času
(7) Bonus: Malá pomoc od přátel
(8) Bonus: Nejlepší rozhodnutí života
(9) The Road Map: The Path Principle
(10) The Road Map: Destination
(11 The Road Map: Travel Guide.

Objednávka:
Cena za jedno CD (MP3): 100 Kč


Poznat Boha skrze momenty překvapení + bonus: Věří Bůh v ateisty?
Přednáší Lukáš Targosz
Momenty překvapení, jsou chvíle, kdy se díváme tváří v tvář do očí pravdě, která je pro nás zásadní, formativní a překvapující. Mohou to být chvíle, kdy si uvědomíme, že to, co prožíváme, má nějaký význam, o kterém jsme neměli tušení, protože jsme jednoduše neviděli za „zatáčku“. Tyto momenty překvapení mohou být různé a týkají se různých životních oblastí. Také ve vztahu s Bohem nás čekají různá překvapení, protože Boha známe a chápeme pouze částečně. Bůh nemůže být spoután do krabice poznání, ani do učebnice teologie. Můžeme ho tedy ale vůbec poznat?

Série Poznat Boha skrze momenty překvapení obsahuje tyto lekce včetně PDF:
(1) Zaškobrtnout o Boha
(2) Nevím, ale vidím!
(3) Zastav se, prosím!
(4) Hořící srdce

Toto CD obsahuje také bonusové přednášky Lukáše Targosze a Martina Ptáčka s názvem VĚŘÍ BŮH V ATEISTY? Nic nemá přímější vliv na morální volby lidí a na cíle společnosti než víra či nevíra v Boha. Za nejvýznamnější faktor to považuje fyzik Stephen Hawking. Říká, že jedinou otázkou, kterou je třeba zodpovědět, je otázka Boha. Věda se všemi pronikavými úspěchy se i nadále musí spokojit s popisováním obsahu lidských pozorování. Jen Bůh může odpovědět na otázku Proč? Největší zápas ateisty není tíha důkazů: Člověk neodmítá Boha kvůli intelektuálním požadavkům nebo nedostatku důkazů. Člověk odmítá Boha kvůli morálnímu odporu, kdy nechce připustit, že Boha ve skutečnosti potřebuje.
Série obsahuje 2 přednášky:
1. První krok Může ateista opravdu uvěřit?
2. Důvěryhodnost Poklad perel
Navíc bonusový článek Vzestup ateismu

Objednávka:
Cena za jedno CD (MP3): 100 Kč


Barevný Element / Neodolatelný život + bonus: Historymaker a Zapojený
Přednáší Dita Targoszová, Lukáš Targosz a Pavel Lisý
Církev Element si klade za cíl být srozumitelným prostorem pro dnešní generaci lidí, ve kterém se církev stává mnohem více než jen setkáním věřících. Stává se základnou transformace a proměny lidských životů a dokonce celých komunit. Je to místo pulzujícího života, není to šedý prostor. Církev, jak ji zamýšlel Bůh, je plná barev, jak se dozvíme v sérii Barevný Element a v několika dalších bonusech.

BAREVNÝ ELEMENT obsahuje tyto přednášky:
1. Barevná církev (Dita Targoszová)
2. Církev vlivu (Dita Targoszová)
3. Světová džungle (Norman Barnes)
4. Moje církev (Dita Targoszová)

Bonusy obsahují:

Neodolatelný život (also in English)
1. Věřím v evoluční omyl (Lukáš Targosz)
2. Solidní reputace (Lukáš Targosz)
3. Už to nejsi ty (Pavel Lisý)

Historymaker
1. Konec chudoby na dohled (L. Targosz)
2. Nad hranice možností (Lukáš Targosz)
3. Globální pohled (Lukáš Targosz)

Zapojený
1. Úspěšné zapojení (Sean Christie)
2. Překonat zklamání (Pavel Lisý)
3. Faktor X (Lukáš Targosz)

Objednávka:
Cena za jedno CD (MP3): 100 Kč


Ukradená identita + bonus: Známosti
Přednáší Lukáš Targosz
Na otázku: kdo jsi, odpovídáme svým jménem, nebo podle práce, kterou děláme; studia na své škole; podle toho, jak nás vidí ti, na kterých nám záleží; podle toho, jak vypadáme, co jsme dokázali, a co jsme zažili. Naše identita se skládá právě z těchto věcí proto, že to, jací jsme navenek, je vyjádřením naší vnitřní touhy po přijetí, po lásce a po významu. Bůh chce být zdrojem naší identity, která nám toto poskytne. Tato naše nová identita, kterou máme, se projevuje v praktických oblastech našeho života, kde o sobě pochybujeme, kde ztrácíme naději, a kde se pozorujeme se strachem v duši. Naši identitu ovšem ztrácíme, někdo nás o ní okrádá? Kdo a skrze co nás o ní může okrást?
Série obsahuje 4 přednášky: 
1. Okraden vztahy
2. Obalamucen zrcadlem
3. Oloupen úspěchem
4. Omezen minulostí
Známosti: Znají tě tam, kde na tom opravdu záleží?!?

Známosti se vždy dobře vyplácely. Patří k naší základní výbavě života, že známe lidi, a ti zase znají nás. Když si to uvědomujeme a chytře budujeme vztahy s lidmi, máme známosti, které se vyplatí. Problém se známostmi je ovšem ten, že jsme se díky různým situacím naučili hrát správné chování, mluvit správnou řečí a hrát na správnou notu, když jsme s lidmi, na které chceme udělat dojem. Snažíme se skrývat naše špatné vlastnosti a přešlapy a naopak nenápadně nastavujeme zrcadlo těm skvělým vlastnostem a úspěchům. Existují ovšem místa, kde nás znají, a kde na ně nejsme schopni zahrát to naše malé divadlo. Jsou to místa, kde opravdu velmi záleží na tom, kdo nás tam zná a co o nás ví. Těmto místům říkáme Peklo a Nebe. Znají nás tam? A co tam o nás ví?
Série obsahuje 2 přednášky:
1. Znají tě v pekle?
2. Znají tě v nebi?

Objednávka:
Cena za jedno CD (MP3): 100 Kč


Osamělost + bonus: Odvaha být jiný
Přednáší Dita Targoszová
Samota nám obvykle nepřipadá atraktivní, a přitom ji v různých životních etapách zakoušíme všichni. Jak pomoci druhému člověku, který se cítí osamělý? Co může osamělému člověku nabídnout církev? Jak se na osamělost dívá Bůh? Je osamělost jen negativní nebo má i jiný rozměr? Někdy v církvi slyšíme, že pokud máš ten správný vztah s Bohem, nikdy se nebudeš cítit sám. Co ale slyší člověk, který se sám cítí a je věřící? Jak si vykládá tato slova? Pokud se cítím sám, pak znamená jediné. Něco je v nepořádku v mém vztahu s Bohem! Ale je tomu skutečně tak? Kromě dvoudílné série OSAMĚLOST toto CD obsahuje také bonusovou sérii ODVAHA BÝT JINÝ, ve které Dita a Lukáš Targoszovi společně probírají život starověkého krále Davida.

CD obsahuje přednášky:
(1) Sama uprostřed davu
(2) Osamělý vedle nás
(3) Bonus: Země obrů
(4) Bonus: Vnitřní touhy
(5) Bonus: Prázdný list.

Objednávka:
Cena za jedno CD (MP3): 100 Kč


Podivuhodný: Anatomie zázraků
Přednáší Lukáš Targosz
Křesťanství bez víry v zázraky můžeme rovnou vyhodit na smetiště dějin. Zázrak je akce, která přesahuje chápání a zkušenost člověka. V moderním světě bychom řekli, že je to zásah nadpřirozené síly do řádu přírody. Často věříme, že když lidé uvidí zázrak, jistě budou Ježíše následovat. Zázraky ale nepřesvědčily Petra, aby Ježíše nezapřel; Jidáše, aby jej nezradil; nedokázaly přesvědčit farizei o jeho pravé identitě. Jeho učedníci jimi byli fascinováni, ale dál se přeli o to, kdo je největší, kdo bude v nebeském království sedět po Kristově pravici. Tak proč vlastně Ježíš zázraky dělal? Měl k tomu nějaký důvod? A co se můžeme z nich naučit? V této fascinující sérii se zamyslíme nad některými klíčovými zázraky popisovanými autory evangelií a provedeme jejich anatomii.

Série obsahuje přednášky:
(1) Více než filozof
(2) Neobyčejný start
(3) Srovnané tělo
(4) Klid v bouři
(5) Nadbytek z nedostatku

Objednávka:
Cena za jedno CD (MP3): 100 Kč


FamilyFest 2009: Vztahová inteligence + bonus: Jak přežít svou práci
Přednáší Peter Read, Steven Jenkins, Lukáš Targosz, Dita Targoszová a Pavel Lisý
Každoroční vrchol jarní sezóny, série FamilyFest, přinesla v roce 2009 téma VZTAHOVÁ INTELIGENCE. Série obsahovala pět přednášek s hosty jako Steven Jenkins a Peter Read z Velké Británie. Toto CD obsahuje rovněž bonusovou sérii Lukáše Targosze a Pavla Lisého JAK PŘEŽÍT SVOU PRÁCI s přednáškami:

(1) Jak si najít a udržet správného životního partnera (Lukáš Targosz)
(2) Budování plotů: Vytyčování zdravých hranic (Lukáš Targosz)
(3) Rodinné puzzle: Spojování nespojitelného (Peter Read)
(4) Rozdíly jsou lásce k smíchu (Dita Targoszová)
(5) Síla pohostinnosti: Vytváření druhého domova (Steven Jenkins)
(6) Bonus: Láska v prostředí ostrých loktů
(7) Bonus: Ve jménu cti
(8) Bonus: Podvod s noblesou

Objednávka:
Cena za jedno CD (MP3): 100 Kč


FamilyFest 2008: Jak finance ovlivňují rodinné vztahy + bonus: J:33:3 a Život ve finanční rovnováze
Přednáší Lukáš Targosz, Pavel Vimr, Scott Beard
Pokud je touha po štěstí univerzální lidskou potřebou a my se cítíme šťastní jen, když se můžeme srovnávat s ostatními, je pro nás nějaké východisko, abychom mohli být šťastní bez neustále touhy mít více za každou cenu? Ano, pokud se obrátíme k úžasnému zdroji moudrosti o financích, k Bibli. V Bibli je více než 2300 veršů o penězích a majetku. Bůh nás zná a ví, že naše přirozená touha po štěstí se příliš často redukuje pouze na materialismus, tedy snahu mít stále více za každou cenu. Dokonce ví, co je kořenem zla na tomto světě. Ne, nejsou to peníze. Je to něco jiného.

Série obsahuje 3 přednášky:
1. Jak mohu být finančně šťastný člověk
2. Jak mohu podnikat, aniž bych zničil svou rodinu
3. Jak se mohu dostat ze spirály svých dluhů

Bonusové přenášky Lukáše Targosze na podobné téma:
1. J:33:3
2. Život ve finanční rovnováze

Objednávka:
Cena za jedno CD (MP3): 100 Kč


Vize, která povznáší
Přednáší Dita Targoszová
Pokud bych se tě dnes zeptala, jak si představuješ svou budoucnost, co bys asi tak odpověděl? Ježíš pokládal podobné otázky. Co vidíš? Nic? Mlhu? Nebo vidíš konkrétní obraz? Co je tvoje vize? Kam v životě směřuješ? Ať už jsou vize velké nebo malé, jedno mají společné. Vize má moc být nakažlivá, vize povznáší. Vnitřně tě posiluje překonávat vnější překážky. Získat vizi není těžké! Mít vizi by mělo být normální součástí našeho života.

Série obsahuje 3 přednášky: 
1. Já létám! 
2. Vize na papíře 
3. Moje církev 

Objednávka:
Cena za jedno CD (MP3): 100 Kč


I Bůh má svá práva
Přednáší Dita Targoszová
Pokud čteme Bibli, nemůžeme si nevšimnout, že Bůh v celé historii uplatňoval svá práva, kterými odkrýval své vlastnosti. Práva popsaná v této sérii nám připomenou některé tyto vlastnosti jako je Boží svrchovanost, všudypřítomnost, nezměrná moudrost nebo nikdy nekončící milost. V našem životě máme možnost o všem rozhodovat sami, nebo naopak vstoupit do Božího příběhu, který nás nikdy nezklame. Je to Bůh, kdo určuje pravidla právě proto, že je Bůh!
Série obsahuje 3 přednášky:

1. Právo Já jsem
2. Právo veta
3. Právo úkolovat

Objednávka:
Cena za jedno CD (MP3): 100 Kč


Pokušení: Co je v sázce na křižovatkách života?
Přednáší Lukáš Targosz
Všichni ho známe, všichni ho zažíváme, všichni s ním bojujeme a všichni střídavě vyhráváme i prohráváme. Pokušení. Ne zrovna téma, které nás baví, ale všech se nás týká. Nezáleží přitom, zda jsme věřící nebo ne, všichni řešíme životní křižovatky různým způsobem, někdy odbočíme správně a jindy špatně. Když zahneme na scestí, složitě se dostáváme tam, kde jsme chtěli původně být. Cesta to bývá trnitá, ale nezačala tím, že jsme narazili na křoví, začala špatnou odbočkou na křižovatce života. Žel, v sázce je mnohem více, než jen pár škrábanců od trní, v sázce bývá mnohem více.

Série obsahuje 4 přednášky:
1. Čtyřicátý první den
2. Přecházení na červenou
3. Mávání plácačkou
4. Zkratka napříč křižovatkou

Objednávka:
Cena za jedno CD (MP3): 100 Kč


Objev svůj styl + bonus: Jak zvládat své emoce
Přednáší Lukáš Targosz
Lidé jsou různí. To je velmi známý a banální fakt, který nikoho z nás nepřekvapí. Stačí se rozhlédnout okolo sebe a vidíme, že lidé jsou různí. Ale každý z nás je jiný také uvnitř: máme jinou osobnost, jiné hodnoty, jiné zkušenosti, jiné názory, cítíme věci jinak a díváme se na ně svým pohledem. To je nám sice také jasné, ale většinou na to zapomínáme a tíhneme k přesvědčení, že by lidé okolo nás měli vnímat našim způsobem a našima očima. Říkáme si: „Hele, já už jsem takový!“ Ale neměli bychom udělat více? Kde je vlastně hranice toho, co záleží na nás?

Série obsahuje 3 přednášky:
1. Už jsem prostě takový!
2. Světlé stíny
3. Jedinečná kombinace

Jako bonus přikládáme několik přednášek Lukáše Targosze a Pavla Lisého na téma, JAK ZVLÁDAT SVÉ EMOCE

Objednávka:
Cena za jedno CD (MP3): 100 Kč


Svoboda mluvit otevřeně
Přednáší Lukáš Targosz, Randy Boyd
Docela často se nám stává to, že se modlíme, ale místo spojení s Bohem se nám zdá, že jsme se spíše spojili jen se záznamníkem, a ne přímo s osobou na druhé straně linky. Přesto se modlíme stále znovu, snad ze strachu, snad proto, že doufáme, že ke spojení jednou opravdu dojde. Nestane-li se ovšem to, po čem jsme v naší modlitbě toužili, jsme zklamaní, říkáme si, že Bůh nedělá to, co by dělat měl, nedělá to, co chceme my. Modlitba se tak stává rituálním tanečkem, talismanem pro štěstí. Modlíme se, abychom se pojistili, že to dopadne tak, jak to dopadnout podle nás má. Ale je to opravdu všechno? Je to všechno, co nám modlitba může nabídnout? Co když je to ve skutečnosti jen součást modlitby, ale ne modlitba celá?

Série obsahuje 2 přednášky:
1. Dvousměrná linka
2. Rychlé vyzvánění
Navíc bonusový článek Mezi nebem a zemí

Objednávka:
Cena za jedno CD (MP3): 100 Kč


Bůh plný emocí
Přednáší Lukáš Targosz
Pro některé z nás je představa, že Bůh má emoce, docela nepohodlná a těžce představitelná. Ježíše si díky různým obrazům a filmům představujeme s nevýraznou tváří, monotónním odříkáváním příběhů bezvýrazným hlasem, a klidně proplouvajícím davem. Ať mluví-li o smutku nebo o radosti, vypadá víceméně stejně. Čteme-li ovšem evangelia o jeho životě podrobně, vidíme zcela jiný obraz. Vidíme Krista plného emocí a to mění naše představy o jeho charakteru

Série obsahuje 4 přednášky:
1. Co Ježíši udělalo radost?
2. Co Ježíše rozzlobilo?
3. Co Ježíše rozplakalo?
4. Co Ježíše nadchlo?

Objednávka:
Cena za jedno CD (MP3): 100 Kč


Cesta: …cesta je někdy stejně důležitá jako cíl
Přednáší Lukáš Targosz
Náš život není jedna velká událost, ale spíše je to cesta skládající se z různých velkých i malých okamžiků. Z dlouhodobé perspektivy jsou právě „obyčejnosti“ našeho života to, co nás nejvíce poznamená, co v nás zanechá stopu, a co nás definuje pro budoucnost. Vztah s Bohem je také cesta. Každý z nás je někde na své cestě životem a vědomě nebo nevědomě se vymezuje vůči Bohu. Jedna věc je ovšem důležitější, než kde se právě na své cestě nacházíme. Jsme-li daleko od Boha, ale právě jsme jej začali hledat, jsme na tom totiž lépe, než kdybychom byli blízko Bohu, ale právě mu ukázali naše záda.

Série obsahuje 4 přednášky:
1. Nikdy nejdeš sám
2. Kam vlastně?!
3. Pěšinky k Bohu
4. Cestovat nalehko

Objednávka:
Cena za jedno CD (MP3): 100 Kč


Element Vintage
Přednáší Lukáš Targosz, Dita Targoszová, Pavel Lisý a další
Série Element Vintage zahrnuje několik oblíbených seriálů přednášek, ke kterým se naši posluchači rádi vracejí. Připravili jsme pro Vás kombinace na těchto pěti nosičích:

ELEMENT VINTAGE:
Nejlepší otázka tvého života: Každé rozhodnutí může být to nejlepší + Správný směr: Můžeme slyšet Boží hlas?
Přednáší Lukáš Targosz
Touha znát budoucnost je vlastní každému člověku, někomu více a někomu méně. Mnozí touží po dramatickém Božím nasměrování, neustále přijímají „slova“, a neudělají nic, dokud nemají pocit, že to po nich Bůh takto chce. Jak ovšem můžeme slyšet Boží hlas? A neptáme se náhodou na špatně položenou otázku? Otázka, kterou se musíme začít ptát při našem rozhodování, není to, zda je to dobrý nápad; který ještě není hřích; kdy to ještě je dovoleno; kdy je to legální a možné. Otázka, kterou se musíme naučit ptát, zní úplně jinak. Je to moudré?

Série Nejlepší otázka života obsahuje tyto přednášky:
(1) Jak se v životě rozhodujeme?
(2) Život na hraně
(3) Zloději našeho času
(4) Malá pomoc od přátel
(5) Nejlepší rozhodnutí života

Série Správný směr obsahuje tyto přednášky:
(1) Kdybychom tak jen znali svou budoucnost…!
(2) Jak nás Bůh chce vést?
(3) Bůh nás vede nadpřirozeně
(4) Můžeme opravdu slyšet Boha?

Objednávka:
Cena za jedno CD (MP3): 100 Kč

ELEMENT VINTAGE:
Tajemství dobrých vztahů + Kreativní komunikace + FamilyFest 2007: Budování na pevných základech
Přednáší Lukáš Targosz, Dita Targoszová, Pavel Lisý, Petra Lisá, Dean King, Peter Read, Luboš Ondráček
V našem nitru je prázdnota, kterou nemůže zaplnit nikdo, dokonce ani Bůh. Potřebujeme lidské vztahy. V sérii Tajemství dobrých vztahů se podíváme na témata:
(1) Všichni vypadají normálně, dokud je opravdu nepoznáš
(2) Jak moc se přiblížit, aniž bychom se znovu spálili?
(3) Dar, který nikdo nechce
(4) Umění číst lidi,
(5) Tajemství milujícího srdce, (6) Zlaté pravidlo v akci

Pásmo přednášek Kreativní komunikace ukazuje na důležitost mezilidské komunikace a dává praktické tipy, jak spolu úspěšně můžeme mluvit. Obsahuje tyto přednášky:
(1) Můžeš mě teď poslouchat?!?
(2) Formování k hluchosti
(3) Manželské etudy,
(4) Nedělej, že mě neslyšíš
(5) Jiná frekvence
(6) Kreativní konflikt

Třetí ročník FamilyFestu v roce 2007 patřil k těm nejúspěšnějším. Tématem bylo budování rodiny na pevných základech a série obsahovala tyto přednášky:
(1) Manželství z IKEA
(2) Kancelář není ložnice
(3) Jsme jedním, ale rozhodně ne tím samým
(4) Jazyky lásky
(5) Mluv se mnou kultivovaně

Objednávka:
Cena za jedno CD (MP3): 100 Kč

ELEMENT VINTAGE:
Bez servítků + Co Ježíš opravdu řekl…
Přednáší Lukáš Targosz, Dita Targoszová, Pavel Lisý, Jiří Zdráhal, Michal Vaněk
Populární kultura považuje Ježíše za jakéhosi moudrého filozofa starověku. Považujeme jej za kazatele morálních principů a všeobecné lásky a za charismatickou osobnost, která dokázala strhnout davy. Když ale čteme evangelia pozorně, nemůžeme si nevšimnout množství radikálních Ježíšových výroků, které, vzato do důsledků, přinutily jeho současníky k rozhodnutí bezvýhradně ho následovat, nebo jej odmítnout. Na některé tyto výroky se společně podíváme.

Série Bez servítků obsahuje tyto přednášky:
(1) Exkluzivní Ježíš: Já jsem jediná cesta k Bohu
(2) Morální Ježíš: Ani pohled ani slovo
(3) Nekompromisní Ježíš: Zachráněn nebo odsouzen
(4) Odpouštějící Ježíš: Nevíš dne ani hodiny
(5) Štědrý Ježíš: Vše bez starostí

Série Co Ježíš doopravdy řekl… obsahuje tyto přednášky:
(1) …na téma lásky?
(2) …na téma pravdy?
(3) …na téma života po smrti?
(4) …na téma trestu a odpuštění?
(5) …na téma manželství a rodiny?
(6) …na téma sexu a samoty?
(7) …na téma úspěchu?

Objednávka:
Cena za jedno CD (MP3): 100 Kč

ELEMENT VINTAGE:
Spiritualita pro zaneprázdněné lidi + Hlasitější než slova
Přednáší Lukáš Targosz a Dita Targoszová
Bůh to učinil proto, aby jej lidé hledali, zda by se ho snad nějakým způsobem mohli dopátrat a tak jej nalézt, a přece není od nikoho z nás daleko. (Skutky 17,28) Pokud Bůh není od nikoho z nás daleko, proč je někdy tak těžké ho nalézt a spojit
se s ním? Pokud je Bůh blízko, proč ho necítíme? Možná, že neznáme svou pěšinku k Bohu. Možná bojujeme s netrpělivostí. Možná cítíme pocit viny z nedostatku modliteb tak silně, že se už raději nemodlíme vůbec. Možná, že jsme zapomněli být vděční. Možná jsme tak zaneprázdněni, že si ani neuvědomujeme, jak moc s námi Bůh chce mít vztah.

Série přednášek Spiritualita pro zaneprázdněné lidi obsahuje:
(1) Jak najít Boha, když ho potřebuji teď hned?!
(2) Najdi svou pěšinku k Bohu
(3) Moc malých modliteb
(4) Faktor vděčnosti

Série Hlasitější než slova, založená na životě starozákonního Josefa, obsahuje:
(1) Kdo jsi, když se nikdo nedívá?
(2) Sázka do loterie
(3) Fredův faktor
(4) Jízda na zelenou

Objednávka:
Cena za jedno CD (MP3): 100 Kč

ELEMENT VINTAGE:
Konference 2004: Vybuduj Ježíšovu církev + Konference 2005: Konference víry +Konference 2007: Network
Přednáší
Zveme Vás k poslechu přednášek z prvních třech konferencí církve Element v Hradci Králové (dříve ještě pod názvem Církev bez hranic).

V roce 2004 jsme na konferenci Vybuduj Ježíšovu církev přivítali pastory a řečníky jako Marka Connera (Melbourne, Austrálie), Teda Whaleye (Colorado Springs, USA), Garyho Skinnera (Colorado Springs, USA) a Iana Greena (Bedforth, Anglie).

V roce 2005 jsme hostili Konferenci víry s Alanem Vincentem (San Antonio, USA), která byla naší nejvíce navštívenou konferencí, a jak název napovídá, mluvili jsme především o síle a druzích víry.

V roce 2007 jsme hostili další konferenci o církvi, tentokrát s názvem Network, na které vystoupil pastor Jackie White (Lubbock, USA), Mauricio Lopéz (Mexiko), a Randy Boyd (Lubbock, USA).

Objednávka:
Cena za jedno CD (MP3): 100 Kč


Poznej, Služ, Veď I: Základy křesťanství
Přednáší Lukáš Targosz
Vzdělávací program pro církve i jednotlivce Poznej, Služ, Veď, zahrnuje tři samostatné části po dvanácti lekcích, které zahrnují vlastnosti zdravé církve: Přípravu zralých křesťanů skrze znalost základů jejich víry; Rozvíjení praktických dovedností ke službě Bohu; Zmocňování vedoucích k efektivní a dlouhotrvající službě. Systematické vyučování Bible nám pomáhá porozumět, čemu věříme, proč tomu věříme, jak svou víru žijeme, a jak můžeme pomáhat jiným k poznání Pána Ježíše Krista. Cílem vyučování je více, než jen pouhý přenos informací. Jedná se o proces růstu, protože křesťanství je mnohem více cestou než jednou událostí.

V případě hromadné objednávky 30 a více kusů nabízíme množstevní 20% slevu.

Objednávka:
Učebnice PSV I Základy křesťanství: (v současné době vyprodáno, chystáme nové vydání) Kč


Poznej, Služ, Veď II: Budování církve
Přednáší Lukáš Targosz
Vzdělávací program pro církve i jednotlivce Poznej, Služ, Veď, zahrnuje tři samostatné části po dvanácti lekcích, které zahrnují vlastnosti zdravé církve: Přípravu zralých křesťanů skrze znalost základů jejich víry; Rozvíjení praktických dovedností ke službě Bohu; Zmocňování vedoucích k efektivní a dlouhotrvající službě. Systematické vyučování Bible nám pomáhá porozumět, čemu věříme, proč tomu věříme, jak svou víru žijeme, a jak můžeme pomáhat jiným k poznání Pána Ježíše Krista. Cílem vyučování je více, než jen pouhý přenos informací. Jedná se o proces růstu, protože křesťanství je mnohem více cestou než jednou událostí.

V případě hromadné objednávky 30 a více kusů nabízíme množstevní 20% slevu.

Objednávka:
Učebnice PSV II Budování církve: (v současné době vyprodáno, chystáme nové vydání) Kč


Poznej, Služ, Veď III: Výzvy vůdcovství
Přednáší Lukáš Targosz
Vzdělávací program pro církve i jednotlivce Poznej, Služ, Veď, zahrnuje tři samostatné části po dvanácti lekcích, které zahrnují vlastnosti zdravé církve: Přípravu zralých křesťanů skrze znalost základů jejich víry; Rozvíjení praktických dovedností ke službě Bohu; Zmocňování vedoucích k efektivní a dlouhotrvající službě. Systematické vyučování Bible nám pomáhá porozumět, čemu věříme, proč tomu věříme, jak svou víru žijeme, a jak můžeme pomáhat jiným k poznání Pána Ježíše Krista. Cílem vyučování je více, než jen pouhý přenos informací. Jedná se o proces růstu, protože křesťanství je mnohem více cestou než jednou událostí.

V případě hromadné objednávky 30 a více kusů nabízíme množstevní 20% slevu.

Objednávka:
Učebnice PSV III Výzvy vůdcovství: (v současné době vyprodáno, chystáme nové vydání) Kč

 

Adresa pro objednávku:

Jméno a příjmení:


Ulice:


PSČ + Město:


e-mail:


Poznámka:

Ochrana proti robotům:
Napište prosím číslem kolik je jedenáct plus pět.

Kliknutím závazně objednáváte materiály uvedené v objednávce.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
© AC Element, Škroupova 673/25 500 02 Hradec Králové, info@element.cx, +420 777 801 349