Element neděle 10.00 | Central

Element

PowerLife | Vize pro silnější život

Nejít životem nazdařbůh

Lukáš Targosz

Všichni jsme byli obdarování, máme životní zkušenosti a formovaly se nám vnitřní hodnoty. Všichni potřebujeme mít cíl a naději pro svůj život. Všichni totiž skončíme někde, jen někteří tam ale skončit chtěli. Život je cesta a vždy nás někam dovede. Otázkou je, zda naše cesta je v souladu s vizí, kterou pro svůj život máme. Naší ambicí je, abychom se jednoho dne podívali zpět s vděčností. A abychom mohli říct totéž, co apoštol Pavel, jeden z největších vůdců rané církve, který napsal na konci svého života: “Bojoval jsem dobrý boj, svůj běh jsem dokončil, víru jsem zachoval.”

Pevná půda pod nohama

Lukáš Targosz

Abychom dosáhli cíle a naplnili svou osobní vizi, potřebujeme zamířit na správný terč. To je v zásadě role hodnot. Naše základní hodnoty přetvoří a nasměrují naši energii, časy, myšlenky, úsilí. Určí úroveň našeho osobního zapojení, jsou osobní a ukazují, co je pro nás důležité. Jak najdeme takové osobní základní hodnoty? Pomohou nám dvě jednoduché otázky: Co tě vytáčí? A co tě obšťastňuje?

Skleněný strop

Lukáš Targosz

Bůh je Bohem budoucnosti, který zná všechny možné budoucí alternativy a s každou dokáže pracovat a jednat. Boží vize není o tom najít to, co je nám předurčeno, ale spíše vytvořit novou budoucnost. Bůh nás zve ke spolupráci, abychom s ním vytvořili něco nového. A protože Bůh je štědrý dárce, který nevyčítá, daroval nám k úkolu tvoření nové budoucnosti své dary – přirozené talenty i nadpřirozená uschopnění, která prorážejí skleněný strop naších přirozených omezení.

Klíč k budoucnosti

Lukáš Targosz

Bez ohledu na to, co přesně vidíš při pohledu do zpětného zrcátka svého života, uvidíš tam klíč ke své budoucnosti. Zkušenosti jsou klíčem k pochopení naší současnosti a k odemčení naší budoucnosti. Platí to o všech zkušenostech, dobrých a veselých, i špatných a bolestivých. Je to unikátní kombinace toho, co se nám stalo v nepředvídatelném světě, a jak jsme se s tím popasovali, co pomáhá usměrňovat naši životní vizi. Dokonce se dá říct, že za každou skvělou vizí je skrytá nějaká bolest – jakoby vize byla nějakou odpovědí na tuto bolest, snahou vytvořit lepší budoucnost. Vize reaguje na bolest a tuto bolest tvořivě přetváří.

Postav si most, zatímco po něm kráčíš

Lukáš Targosz

Vize je o otevírání dveří do alternativní budoucnosti. Jenže, v budoucnosti ještě nežijeme. Žijeme teď a tady se vším, co k tomu patří. Dnešek je jediný den, který opravdu máme. Ve skutečnosti, všichni přeháníme včerejšek, přeceňujeme zítřek a podceňujeme dnešek. Nemůžeme vyrůst za den, ale rosteme každým dnem. Náš osobní růst jen zřídkakdy funguje lineárně. Možná víme, kde chceme být, ale většinou nemáme konkrétní kroky, jak se tam dostat. Proto se učíme onen princip života v přítomnosti: Postav si most, zatímco po něm kráčíš. Každé rozhodnutí přikládá cihlu, a každý náš krok je chůzi po nedokončeném mostě. I my jsme stále ještě nedokončené dílo…

Děkujeme za Váš zájem o zasílání informací o novinkách v Elementu. Níže najdete kompletní znění souhlasu, díky kterému vám informace a novinky můžeme zasílat. V případě dotazů se můžete zeptat na e-mailu info@element.cx, případně nás můžete kontaktovat na adrese: Apoštolská církev, Element, Heyrovského 1178/6, Hradec Králové 500 03.

 1. Souhlasíte, aby Apoštolská církev Element se sídlem Heyrovského 1178/6, Hradec Králové 500 03, IČ: 736 33 283 (dále také jen „správce“), ve smyslu nařízení Evropského parlamentu Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení GDPR“) zpracovala vaše osobní údaje:
  – Jméno
  – Příjmení
  – E-mail (dále jen „osobní údaje)
 2. Osobní údaje je možné zpracovat na základě vašeho výslovného souhlasu.
 3. Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem zasílání emailů s newsletterem E:News.
 4. Doba zpracování: do odvolání Vašeho souhlasu. Pokud se budete kdykoli chtít odhlásit z odběru novinek, stačí kliknout na „odhlásit se“ v zápatí jakéhokoli newsletteru nebo napsat na info@element.cx.
 5. Zpracování osobních údajů provádí Správce, osobní údaje ale mohou zpracovávat tito zpracovatelé:
  – Poskytovatel softwaru Mailchimp (The Rocket Science Group LLC.)
 6. Správce předává osobní údaje mimo EU, konkrétně do USA, kde sídlí poskytovatel softwaru. Předání údajů proběhne na základě ověření zpracovatele platformou Privacy Shield. (Tato platforma kontroluje, zda je americký software v souladu s evropskou legislativou.)
 7. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. 
 8. Na základě Nařízení GDPR máte tato práva:
  – vzít souhlas kdykoli zpět;
  – požadovat po nás informace o zpracování osobních údajů;
  – požadovat po nás přístup k osobním údajům;
  – požadovat po nás opravu nepřesných osobních údajů, jejich doplnění či aktualizaci;
  – požadovat po nás bezodkladný výmaz osobních údajů;
  – požadovat po nás omezení zpracování osobních údajů;
  – požádat nás o přenos osobních údajů ve strojově čitelném formátu;
  – v případě pochybností o zákonnost zpracování vašich osobních údajů máte právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

Neaktuální znění souhlasů

Zatím jsou aktuální všechny zde uvedené souhlasy. Pokud bychom je aktualizovali, zde najdete odkaz na předchozí, původní, znění.

Děkujeme za Vaši zprávu, žádost, dotaz či zájem o informace. Níže najdete kompletní znění souhlasu, díky kterému můžeme vaši zprávu zpracovat. V případě dotazů se můžete zeptat na e-mailu info@element.cx, případně nás můžete kontaktovat na adrese: Apoštolská církev, Element, Heyrovského 1178/6, Hradec Králové 500 03.

 1. Souhlasíte, aby Apoštolská církev Element se sídlem Heyrovského 1178/6, Hradec Králové 500 03, IČ: 736 33 283 (dále také jen „správce“), ve smyslu nařízení Evropského parlamentu Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení GDPR“)  zpracovala vaše osobní údaje:
  – Jméno
  – Příjmení
  – E-mail (dále jen „osobní údaje)
 2. Osobní údaje je možné zpracovat na základě vašeho výslovného souhlasu.
 3. Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem evidence vašich dotazů, žádostí a zpráv.
 4. Doba zpracování: 2 roky od udělení souhlasu.
 5. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to napsáním na info@element.cx
 6. Na základě Nařízení GDPR máte tato práva:
  – vzít souhlas kdykoli zpět;
  – požadovat po nás informace o zpracování osobních údajů;
  – požadovat po nás přístup k osobním údajům;
  – požadovat po nás opravu nepřesných osobních údajů, jejich doplnění či aktualizaci;
  – požadovat po nás bezodkladný výmaz osobních údajů;
  – požadovat po nás omezení zpracování osobních údajů;
  – požádat nás o přenos osobních údajů ve strojově čitelném formátu;
  – v případě pochybností o zákonnost zpracování vašich osobních údajů máte právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

Neaktuální znění souhlasů

Zatím jsou aktuální všechny zde uvedené souhlasy. Pokud bychom je aktualizovali, zde najdete odkaz na předchozí, původní, znění.

Děkujeme za Váš zájem o svatbu v Elementu. Níže najdete kompletní znění souhlasu, díky kterému můžeme vaši žádost zpracovat. V případě dotazů se můžete zeptat na e-mailu info@element.cx, případně nás můžete kontaktovat na adrese: Apoštolská církev, Element, Heyrovského 1178/6, Hradec Králové 500 03.

 1. Souhlasíte, aby Apoštolská církev Element se sídlem Ak. Heyrovského 1178/6, Hradec Králové 500 03, IČ: 736 33 283 (dále také jen „správce“), ve smyslu nařízení Evropského parlamentu Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení GDPR“) zpracovala vaše osobní údaje:
  – Jména (obou snoubenců)
  – Příjmení (obou snoubenců)
  – Telefon
  – E-mail
  – Údaj o členství v církvi (dále jen „osobní údaje)
 2. Osobní údaje je možné zpracovat na základě vašeho výslovného souhlasu.
 3. Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem vyřízení Vaší žádosti.
 4. Doba zpracování: doba nezbytná pro vyřízení Vaší žádosti, nejdéle však 2 měsíce.
 5. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to napsáním na info@element.cx
 6. Na základě Nařízení GDPR máte tato práva:
  – vzít souhlas kdykoli zpět;
  – požadovat po nás informace o zpracování osobních údajů;
  – požadovat po nás přístup k osobním údajům;
  – požadovat po nás opravu nepřesných osobních údajů, jejich doplnění či aktualizaci;
  – požadovat po nás bezodkladný výmaz osobních údajů;
  – požadovat po nás omezení zpracování osobních údajů;
  – požádat nás o přenos osobních údajů ve strojově čitelném formátu;
  – v případě pochybností o zákonnost zpracování vašich osobních údajů máte právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

ELEMENT – SROZUMITELNÁ CÍRKEV

ELEMENT
SROZUMITELNÁ
CÍRKEV

Právě probíhá
Element Online
vysílání na live.element.cx